Thử nghiệm thiết lập với các ngôi sao

Mục đích là để thu thập tất cả các ngôi sao trên con đường của bạn. Trò chơi!

Tất cả trò chơi
Thu-nghiem-thiet-lap-voi-cac-ngoi-sao
Biểu quyết 0
Đối với 0
Nhược điểm 0
Lưu ý 50%
9