ทดลองตั้งอยู่บนมอเตอร์เวย์

คุณกำลังอยู่บนทางหลวงให้หลีกเลี่ยงอุปสรรคทั้งหมด (สัญญาณจราจร, ยาง ... ) ใช้ปุ่มลูกศร ดีเกม!

เกมทั้งหมด
ทดลองตั้งอยู่บนทางหลวง
การออกเสียง 11
สำหรับ 10
จุดด้อย 1
หมายเหตุ 90%
9