ניסיון משחק עם מכשולים

כדי שתוכל לשחק, השתמש במקשי הבאים:

חץ למעלה= מתקדם
חץ למטה= אחורה
חץ ימינה= להזדקף
חץ שמאלה= נשענת לאחור

כל המשחקים
ניסיון-משחק-עם-מכשולים
הצבעה 3
עבור 3
חסרונות 0
הערה 100%
9